EK-JZ Produktbild EN
EK JZ_NL Bild 2

BVDAX voor rookafvoerbedrijf met frequentieomvormer, CEgecertificeerd volgens EN12101-1 

EK JZ_NL_BIld3

Voor mechanische rookafvoer en overdrukinstallaties

EK JZ_NL-Bild4

Maximale afmeting B = 1,2 m, H = 2,03 m 

EK JZ_nl Bild5

Koude- en warme afdichting met tweecomponentendichtingsconcept

EK-JZ Produktbild EN
EK JZ_NL Bild 2
EK JZ_NL_BIld3
EK JZ_NL-Bild4
EK JZ_nl Bild5

EK-JZ  

Voor mechanische rookafvoerinstallaties (MRA), overdrukinstallaties (RDA) en overstroomRechthoekige rookafvoerkleppen inclusief ventilatiefunctie met kleine inbouwdiepte en groot aanstroomoppervlak voor afvoer van rook en warmte met rookafvoerinstallaties met mechanische rookafvoer, voor overstroom en in overdrukinstallaties

 • Nominale groottes 200 × 230 – 1200 × 2030 mm, voor rookgashoeveelheden tot 29230 l/s of 105235 m³/h bij 12 m/s, aanstroomsnelheden tot 20 m/s mogelijk 
 • Eenvoudige en snelle montage in en aan constructies
 • Behuizing, klepblad en motoromkapseling van temperatuurbestendige calciumsilicaat
 • Voldoet aan druktrap 2 (Bedrijfsdruk -1000 – 500 Pa)
 • Automatische activering (AA) en handmatige activering (MA) mogelijk
 • Voor rookafvoerkanalen met minimaal 35 mm wanddikte
 • Lekkage bij gesloten lamellen volgens EN 1751, klasse 3
 • Luchtdichtheid van de behuizing volgens EN 1751, klasse C.


Optionele uitrusting en toebehoren

 • Afsluitrooster in verschillende uitvoeringen
 • Aansluitraam voor calciumsilicaat- en stalen rookafvoerkanalen
 • Integreerbaar in het gebouwbeheerssysteem met TROXNETCOM
 • Coating voor toepassing in buitengevels
 • Cmod = voor rookafvoer- en ventilatie in gecombineerde installaties en daarmee balancering door tussenstanden mogelijk
 • Montage-toebehoren

Algemene informatie

Toepassing

 • TROX-rookafvoerklep met CE-kenmerk en prestatieverklaring voor afvoer van rook en warmte met mechanische rookafvoerinstallaties
 • Voor buitenluchttoevoer (Overstroom) voor mechanische rookafvoerinstallaties toepasbaar
 • In overdrukinstallaties (DBA) toepasbaar
 • Toepasbaar met ventilatiefunctie als de mechanische rookafvoerinstallatie voor gecombineerde installaties toegestaan is.
 • Integreerbaar in het gebouwbeheerssysteem met TROXNETCOM

Speciale kenmerken:

 • Cmod voor rookafvoer- en ventilatie in gecombineerde installaties en daarmee balancering door tussenstanden mogelijk 
 • Overeenkomstig de Europese productnormering EN 12101-8
 • Brandtechnisch getest volgens DIN 1366-2 en 1366-10
 • Lekkage bij gesloten lamellen volgens EN 1751, klasse 3 en luchtdichtheid van de behuizing volgens EN 1751, klasse C
 • Laag drukverlies en geluidvermogen
 • Willekeurige luchtrichting
 • Handmatige bediening ook met TROXNETCOM
 • Duurtest volgens EN 1366-10, met 20000 OPEN/DICHT-bewegingen


Classificatie

EI 120/90 (vedw-hodw, i↔o) S 1000 Cmod HOT400/30 MA multi


Nominale groottes

 • 200 × 230 – 1200 × 2030 mm
 • Huislengte L = 250 mm


Onderdelen en eigenschappen

 • Inbouwsituatie onafhankelijk van de luchtrichting
 • Voldoet aan druktrap 2 (Bedrijfsdruk -1000 – 500 Pa)
 • Voor automatische en handmatige activering
 • Rookafvoerkleppen met ventilatiefunctie


Aanbouwdelen 1

 • Aansluitraam voor calciumsilicaat- en stalen rookafvoerkanalen
 • Afsluitrooster: draadgaasrooster of plaat met vierkante perforatie
 • Afsluitrooster: lamellenrooster met rechte of schuine lamellen


Aanbouwdelen 2

 • Open-dicht-servomotoren met 24 V AC/DC of 230 V AC voedingsspanning
 • Netwerkmodule voor de integratie in AS-i-netwerken
 • Netwerkmodule voor overige standaard bussystemenOptionele producten

TROXNETCOM

 • X-FANS controle-unit afvoerlucht- en rookafvoersturing

 TROX-X FANS rookafvoerventilatoren van de serie X-FANS

 • Rookafvoerdakventilator BVDAX/ BVD
 • Rookafvoerwandventilator BVW/ BVWAXN
 • Rookafvoerradialventilator BVREH/ BVRA
 • Rookafvoer Jet-Fans BVGAX/ BVGAXN

Alle rookafvoerventilatoren zijn volgens EN 12101-3 getest, afhankelijk van type in F200/F300/F400 en F600. CE-keurmerk, prestatieverklaring en een toelating zijn voor de Duitse markt zijn beschikbaar.


Toerentalaanpassing voor rookafvoerventilatoren

  • X-FANS control gecertificeerde frequentie-omvormer
  • Een exacte toerentalaanpassing van rookafvoerventilatoren in enkele en meerdere ruimten is eenvoudig mogelijk


Constructieve kenmerken

  • Rechthoekige uitvoering
  • De aandrijving van de rookafvoerklep vindt plaats door een omkeerbare OPEN/DICHT motor
  • Afstandsbediening middels een servomotor
  • Geschikt voor de montage van afsluitroosters of flexibele aansluitingen


Materialen en afwerking

  • Behuizing, klepblad en kapseling van de motor van calciumsilicaat-platen
  • Lagers van messing
  • Assen, stangen en lagers van verzinkt staal


Normen en richtlijnen

  • Bouwproductenverordening
  • EN 12101-8 Rook- en warmtebeheersing – Rookafvoerkleppen
  • EN 1366-10 Brandwerendheidstesten voor installaties – Rookafvoerkleppen
  • EN 1366-2 Brandwerendheidstesten voor installaties – Brandkleppen
  • EN 13501-4 Classificering van producten en inbouw betreffende brandeigenschappen
  • EN 1751 Ventilatie van gebouwen - Ventilatiecomponenten


Onderhoud


  Rookafvoerkleppen moeten ten alle tijde bedrijfsgereed zijn en regelmatig onderhouden worden, daarvoor moet aan de gestelde eisen voldaan worden.

  • Onderhoud minstens één maal per half jaar
  • Onderhoud moet middels protocollen plaatsvinden en documenten moeten bewaard worden
  • Op verzoek van de eigenaar van de rookafvoerinstallatie moet de functionele test van de rookafvoerklep conform de gestelde eisen in de EN13306 voor onderhoud in combinatie met de DIN 31051 minstens elk halfjaar plaatsvinden. Wanneer 2 halfjaarlijkse controles geen functieproblemen hebben vertoond, behoeft de rookafvoerklep nog maar jaarlijks getest te worden
  • Eventueel moet extra nationale regelgeving in acht worden genomen
  • Richtlijnen voor onderhoud en inspectie, staan in de bedienings- en montagehandleiding

Technische informatie

Functie, Technische gegevens, Snelselectie, Bestekomschrijving, Bestelsleutel, Productdetails

 • FUNCTIE
 • TECHNISCHE GEGEVENS
 • SNELSELECTIE
 • BESTEKOMSCHRIJVING
 • BESTELSLEUTEL
 • PRODUCTDETAILS
Schematische weergave EK-JZ_gc_01ai.png

① Behuizing

② Lamellen

③ Profielafdichting lamel

④ Zijdelingse afdichting

⑤ Aanslagstrip onder

⑥ Servomotor

⑦ Dekselbevestiging

⑧ Typeplaatje

⑨ Deksel van de motoromkapseling

⑩ Greep voor afnemen deksel

⑪ Motoromkapseling

⑫ Aanslagstrip boven


Rookafvoerkleppen worden in mechanische rookafvoerinstallaties toegepast. Deze dienen voor de afvoer van rookgassen en voor het ventileren na het afvoeren van de rook in een of meerdere brandcompartimenten.

De kleppen zijn van calciumsilicaatplaten en worden door een ingekapselde servomotor bij rookdetectie door een rookmelder of aansturing door een brandmeldinstallatie geopend.

Rookafvoerkleppen hebben 2 veilige standen; volledig geopend en volledig gesloten. Bij rookkleppen met een dubbele functie moet de klep, afhankelijk van de plaats van de brand en de weg die de rook moet afleggen om te worden afgevoerd, geopend of gesloten worden. In de open stand moet de vrije doorlaat ook bij brand behouden blijven. De EK-JZ loopt na een automatische of handmatig stuursignaal in de gewenste veilige stand. Een standwijziging is tot de 25e minuut bij een temperatuurbelasting volgens temperatuurtijdcurve (ETK) aangetoond (MA, handmatig).


Eveneens kunnen met de serie EK-JZ modulerende verstellingen (C
mod) en daarmee balancering in de afvoer van een gecombineerde installatie door aansturen van tussenstanden van de klep mogelijk.

Om te kunnen garanderen dat de klep functioneert is regelmatig onderhoud van de rookafvoerklep noodzakelijk. 

 


Nominale grootten B × H200 × 230 mm – 1200 × 2030 mm
Huislengte250 mm
Luchthoeveelheidsbereik bij maximale aanstroomsnelheidtot 920 l/s of tot 3310 m³/h – bis 29230 l/s of tot 105235 m³/h
DrukverschilbereikDruktrap 2: -1000 – 500 Pa
Bedrijfstemperatuurminstens -30 – 50 °C zonder dauwpuntonderschreiding
Aanstroomsnelheid *tot 12 m/s bij maximale afmeting en ≤ 20 m/s bij klepgroottes tot 1200 × 1830 mm, anders technisch overleg noodzakelijk

*Gegevens gelden voor gelijkmatige aan- en afstroomsituaties van de rookafvoerkleppen • De snelselectie geeft een overzicht van de mogelijke luchthoeveelheden bij verschillende luchtsnelheden en de bijbehorende drukverliezen
 • Voor exacte project specifieke gegevens kunt u ons selectieprogramma Easy Product Finder gebruiken.
 • De Easy Product Finder vindt u op onze website: www.trox.de/mytrox/auslegungsprogramm-easy-poduct-finder-182e16348fac3d33


Rookafvoerkleppen volgens productnorm EN 12101-8, getest volgens EN 1366-10 EN 1366-2 in vierkante of rechthoekige uitvoering voor toepassing in rookafvoerinstallaties. Behalve voor afvoer van rook, warmte en verbrandingsproducten van een brand kunnen met rookafvoerkleppen vrijgekomen gevaarlijke en giftige gassen gecontroleerd worden afgevoerd. De rookafvoerkleppen EK-JZ kunnen ook in overdrukinstallaties en luchtafvoer van overdruksystemen evenals als drukontlastklep bij gasblusinstallaties toegepast worden. Ook voor afvoer van rookgassen en overstroom voor de natuurlijke en mechanische rookafvoer van afzonderlijk of meerdere brandcompartimenten evenals in alle totale installaties van gelijke soort, die de modulerende werking moeten hebben. De EK-JZ kan in gecombineerde rookafvoerinstallaties, die voor een geregelde luchttoe- en afvoer toegelaten zijn, toegepast worden. De brandwerende rookafvoerklep is geschikt voor inbouw in en aan brandwerende rookafvoerkanalen of rookafvoerschachten en in brandwerende constructies. Aansturing met open-dicht-motoren optioneel met bekabelde besturingsmodules of busmodules in de temperatuurbestendige motoromkapseling.

Classificatie

EI 120/90 (vedw-hodw, i↔o) S 1000 Cmod HOT400/30 MA multi

Speciale kenmerken:

 • Cmod voor rookafvoer- en ventilatie in gecombineerde installaties en daarmee balancering door tussenstanden mogelijk 
 • Overeenkomstig de Europese productnormering EN 12101-8
 • Brandtechnisch getest volgens DIN 1366-2 en 1366-10
 • Lekkage bij gesloten lamellen volgens EN 1751, klasse 3 en luchtdichtheid van de behuizing volgens EN 1751, klasse C
 • Laag drukverlies en geluidvermogen
 • Willekeurige luchtrichting
 • Handmatige bediening ook met TROXNETCOM
 • Duurtest volgens EN 1366-10, met 20000 OPEN/DICHT-bewegingen

Materialen en afwerking

 • Behuizing, klepblad en kapseling van de motor van calciumsilicaat-platen
 • Lagers van messing
 • Assen, stangen en lagers van verzinkt staal


Technische gegevens

 • Nominale groottes B × H: 200 × 230 mm – 1200 × 2030 mm
 • Huislengte: 250 mm
 • Luchthoeveelheid bij maximale afmeting: tot 29230 l/s of tot 105235 m³/h (na overleg tot 48720 l/s of tot 175390 m³/h mogelijk)
 • Drukverschilbereik: Druktrap 2: -1000 tot 500 Pa
 • Bedrijfstemperatuur: Minstens -30 °C tot 50 °C zonder dauwpuntsonderschreiding
 • Aanstroomsnelheden*: tot 12 m/s bij maximale afmeting en ≤ 20 m/s bij klepgroottes tot 1200 × 1830 mm, anders technisch overleg noodzakelijk
   

*Technische gegevens gelden voor gelijkmatige aan- en afstroming van de rookafvoerkleppen

Aanbouwdelen

Aansluitraam en afsluitrooster aan de bedienzijde en/of aan de inbouwzijde.

 • Aansluitraam voor calciumsilicaat- en stalen rookafvoerkanalen
 • Afsluitrooster als draadgaasrooster of plaat met vierkante perforatie
 • Afsluitrooster als buitenluchtrooster of ventilatierooster

 

Open-dicht-servomotoren voor rookafvoerkleppen bij automatische activering (AA) en handmatige activering (MA).

Optioneel met stuur- of communicatiemodule voor integratie in gebouwbeheersysteem.

 • Voedingsspanning: 24 V AC/DC of 230 V AC
 • Geïntegreerde eindschakelaars voor standsignalering open en dicht
 • Override tot 25 minuten
 • Module voor aansturing van rookafvoerkleppen (optioneel)
 • Controlelampen voor signalering van de klepstand
 • Bewaking van de communicatie

Selectiegegevens

qᵥ [m³/h]

Δpst [Pa]

Stromingsgeluid

LPA [dB(A)]

EK-JZRVC1 / DE / 1200 × 2030 / 13 / FA / B24A / P1 - RAL...
||||||||||
12345678910

1 Serie

EK-JZ 
Rookafvoerklep volgens EN 12101-8

2 Kapseling Bedieningszijde
R rechts (Standaard)
L links

3 Klepbladstand
Geen opgaaf: horizontale klepbladstand (Standaard)
V verticale klepbladstand 

4 Coating
Geen opgaaf: zonder (Standaard)
C1 Promat SR-Impregnering

5 Bestemmingsland
DE Duitsland
NL Nederland
CH Zwitserland
AT Oostenrijk
PL Polen
En andere

6 Nominale grootte [mm]

B × H (B in 50 mm stappen; H in 200 mm stappen) van 200 × 230 – 1200 × 2030

7 Toebehoren 1 
Geen opgaaf: zonder (Standaard)
01 Muuranker (Aantal volgens B × H)

alleen bij horizontale klepbladstand
02 HT-Dichting onder
03 HT-Dichting onder en muurankers (Aantal volgens B × H)
04 HT-Dichting zijdelings
05 HT-Dichting onder en zijdelings
06 HT-Dichting onder en zijdelings en muurankers (Aantal volgens B × H)
07 HT-Dichting zijdelings en muurankers (Aantal volgens B × H)
08 HT-Dichting boven (speciaal)
09 HT-Dichting boven (speciaal) en zijdelings
10 HT-Dichting boven (speciaal) en muurankers (Aantal volgens B × H) 
11 HT-Dichting boven (speciaal) en zijdelings en muurankers (Aantal volgens B × H)
12 Muurankers plafond (dubbele aantal volgens B × H)

alleen bij verticale klepbladstand
13 HT-Dichting boven (speciaal)
14 HT-Dichting zijdelings en HT-dichting boven (speciaal)
15 HT-Dichting boven (speciaal) en muurankers (Aantal volgens B × H)
16 HT-Dichting zijdelings en HT-dichting boven (speciaal) en muurankers (Aantal volgens B × H)

8 Aanbouwdelen 1
Geen vermelding: zonder
F Aansluitraam, staal verzinkt afsluitrooster
A Draadgaasrooster 20 × 20, staal verzinkt
B Vierkante gaten perforatie 10 × 10, staal verzinkt
C Lamellenrooster met schuine lamellen, aluminium
D Lamellenrooster met schuine lamellen, aluminium, met draadgaas 20 x 20, staal verzinkt
E Lamellenrooster met schuine lamellen, aluminium, met draadgaas 6 x 6, staal verzinkt

Teken 1 betekent bedienzijde, zonder aanbouwdeel op bedieningszijde: 0
Teken 2 definieert inbouwzijde, zonder aanbouwdeel op inbouwzijde: 0
Voorbeeld: FA: Aansluitraam bedienzijde, draadgaas 20 × 20 inbouwzijde
Alle combinaties mogelijk

9 Aanbouwdelen 2
Servomotor
B24 Servomotor fabrikaat Belimo, 24 V AC/DC
B24SR Servomotor fabrikaat Belimo, 24 V AC/DC, modulerend met werkbereik DC 2 – 10 V, ventilatiefunctie Cmod1
B230 Servomotor fabrikaat Belimo, 230 V AC
Combinatie van servomotor en TROX stuurmodule
B24A Servomotor fabrikaat Belimo, 24 V AC/DC, TROXNETCOM stuurmodule AS-EM/EK 2
B24AS Servomotor fabrikaat Belimo, 24 V AC/DC, TROXNETCOM stuurmodule AS-EM/SIL2, 2
B24AM Servomotor fabrikaat Belimo, 24 V AC/DC, TROXNETCOM stuurmodule AS-EM/M, voor functie Cmod1

overige communicatiemodules
B24BKNE Servomotor fabrikaat Belimo, 24 V AC/DC, Belimo communicatie- en trafo eenheid BKNE230-24
B24C Servomotor fabrikaat Belimo, 24 V AC/DC, BV-Control communicatie- en trafo met SLC®-Technik BC24 G2)
B24D Servomotor fabrikaat Belimo, 24 V AC/DC, Agnosys brandrookklepmodule BRM-10-F-ST
B230D Servomotor fabrikaat Belimo, 230 V AC, Agnosys brandrookklepmodule BRM-10-F
 
10 Oppervlakken (Aanbouwdelen 1)
Geen opgaaf: zonder (Standaard)
P1 gepoedercoat, RAL Classic, kleur opgeven
PS gepoedercoat, kleur DB ...
Glansgraad:
RAL 9010 50 %
RAL 9006 30 %
Alle andere RAL-kleuren 70 %
 
1 Functie Cmod voor klepblad in tussenstand
2 AS-i Systeem gebaseerd op de genormeerde industriële standaard-technologie AS-Interface
Bestelvoorbeeld: EK-JZ-R-V-C1/DE/800 x 1030/14/A0/B24A/P1-RAL9010-50%
Kapselingrechts, bedienzijde
KlepbladstandVerticaal
CoatingImpregnering
BestemmingslandNederland
Nominale grootte800 × 1030 mm
Toebehoren 1HT-Dichting zijdelings en HT-dichting boven (speciaal)
Aanbouwdeel 1Beschermrooster aan de bedienzijde
Aanbouwdeel 2TROX Servomotor fabrikaat Belimo met TROX NETCOM stuurmodule AS-EM/EK
Oppervlak aanbouwdeelP1-RAL9010 50 % Afsluitrooster met poedercoating, RAL 9010, wit, glansgraad 50%

Inbouw en inbedrijfname

 • Inbouw aan/in schachtwanden van beton resp. metselwerk
 • Inbouw in lichte scheidingswanden
 • Inbouw in eenzijdig beklede schachtwanden 
 • Inbouw aan of in brandwerende verticale of horizontale rookafvoerkanalen
 • Inbouw in REI 120 of EI 120 geclassificeerde brandwerende wanden
 • Voor rookafvoerkanalen van calciumsilicaat vanaf een wanddikte van 35 mm
 • Voor plaatstalen rookafvoerkanalen
 • Inspectie, reiniging en onderhoud van de onderdelen moet in gemonteerde toestand gegarandeerd zijn
 • Inspectie-openingen in de aangesloten rookafvoerkanalen voorzien
 • Mechanische rookafvoerinstallaties moeten bij brand doorlopend voedingsspanning hebben


Rookafvoerkleppen moeten volgens de montage- en bedieningshandleiding ingebouwd, aangesloten, bevestigd en bediend worden


Gebouwbeheer, Toebehoren en aanbouwdelen

 • GEBOUWBEHEER
 • TOEBEHOREN EN AANBOUWDELEN


Toebehoren


Geen opgaaf = zonder (Standaard)
01 Muuranker (Aantal volgens B × H)

alleen bij horizontale klepbladstand
02 HT-Dichting onder
03 HT-Dichting onder en muurankers (Aantal volgens B × H)
04 HT-Dichting zijdelings
05 HT-Dichting onder en zijdelings
06 HT-Dichting onder en zijdelings en muurankers (Aantal volgens B × H)
07 HT-Dichting zijdelings en muurankers (Aantal volgens B × H)
08 HT-Dichting boven (speciaal)
09 HT-Dichting boven (speciaal) en zijdelings
10 HT-Dichting boven (speciaal) en muurankers (Aantal volgens B × H) 
11 HT-Dichting boven (speciaal) en zijdelings en muurankers (Aantal volgens B × H)
12 Muurankers plafond (dubbele aantal volgens B × H)

alleen bij verticale klepbladstand
13 HT-Dichting boven (speciaal)
14 HT-Dichting zijdelings en HT-dichting boven (speciaal)
15 HT-Dichting boven (speciaal) en muurankers (Aantal volgens B × H)
16 HT-Dichting zijdelings en HT-dichting boven (speciaal) en muurankers (Aantal volgens B × H) 

Aanbouwdelen 1

Aansluitraam en afsluitrooster

 BedienzijdeInbouwzijdeCodering
AansluitraamF0
Aansluitraam0F
AansluitraamAansluitraamFF
Afsluitrooster AA0 
Afsluitrooster A0 A
Afsluitrooster AAfsluitrooster AAA 
Afsluitrooster BB0
Afsluitrooster B0B
Afsluitrooster BAfsluitrooster BBB
Afsluitrooster CC0
Afsluitrooster C0C
Afsluitrooster CAfsluitrooster CCC
Afsluitrooster DD0
Afsluitrooster D0D
Afsluitrooster DAfsluitrooster DDD
Afsluitrooster EE0 
Afsluitrooster E0E
Afsluitrooster EAfsluitrooster EEE

A: Draadgaasrooster 20 × 20 × 1,8 mm, staal verzinkt (AG-E)
B: Rooster met vierkante perforatie 10 × 10 mm, staal verzinkt (AG-E)
C: Lamellenrooster met schuine lamellen, aluminium (ALG-E)
D: Lamellenrooster met schuine lamellen, aluminium, met draadgaasrooster 20 × 20 × 1,8 mm, staal verzinkt (ALG-E)
E: Lamellenrooster met schuine lamellen, aluminium, met rooster 6 × 6 mm, staal verzinkt (ALG-E)
Alle combinaties mogelijk

Aanbouwdelen 2

Toepassing

 • Servomotoren voor open-dicht-omschakeling van rookafvoerkleppen bij automatische activering (AA) en handmatige activering (MA)
 • Met geïntegreerde eindschakelaars voor standsignalering
 • Override tot 25 minuten
 • Omgevingstemperatuur bij normaal bedrijf -30 – 50 °C, tot 95 % zonder dauwpuntsonderschreiding, niet condenserend (EN 60730-1)
 • 2 geïntegreerde eindschakelaars met potentiaalvrije contacten voor klepsignalering OPEN en DICHT
 • Het aansluitsnoer van de 24 V servomotor is voorzien van een stekker, aansluiten aan het TROX AS-i bussysteem kan daarmee snel en eventueel later
 • Draadeinden van de servomotor 230 V AC zijn voorzien van hulsen

 

Uitvoeringen

B24

 • Voedingsspanning 24 V AC/DC
 • BEN24-ST TR: Draaimoment 15 Nm
 • BEE24-ST TR: Draaimoment 20 Nm
 • BE24-12-ST TR: Draaimoment 40 Nm
   

B230

 • Voedingsspanning 230 V AC
 • BEN230 TR: Draaimoment 15 Nm
 • BEE230 TR: Draaimoment 25 Nm
 • BE230-12 TR: Draaimoment 40 Nm
   

B24-SR

 • BEN24-SR: Draaimoment 15 Nm
 • BEE24-SR: Draaimoment 25 Nm
   

Het benodigde draaimoment voor bediening van de rookafvoerklep is afhankelijk van de grootte en aan de hand daarvan is het type servomotor bepaald. Daarmee is het servomotortype bepaald.

 Inbouwwijze

 • Doorvoer van de aansluitkabel door de zijwand van de motorkapseling door passende boring (Ø max. + 1 mm)
 • Een trekontlasting moet worden opgenomen
 • Richtlijnen voor onderhoud en inspectie, staan in de bedienings- en montagehandleiding


Aansluitvoorbeelden, technische gegevens

ServomotorBEN24-STBEE24-STBE24-ST
Voedingsspanning (wisselspanning)AC 19,2 – 28,8 V, 50/60 Hz
Voedingsspanning (gelijkspanning)DC 21,6 – 28,8 V, 50/60 Hz

Opgenomen vermogen in bedrijf

3 W2,5 W

12 W

Opgenomen vermogen in rust

0,1 W

0,5 W

Aansluitvermogen voor dimensionering

Imax. 8,2 A @ 5 ms
Draaimoment15 Nm25 Nm

40 Nm

Looptijd voor 90°

< 30 s

< 60 s

Contactuitvoering eindschakelaar

2 × EPU
Schakelstroom1 mA – 3 A (0,5 A inductief), AC 250 V1 mA – 6 A (0,5 A inductief), AC 250 V
Eindschakelaar (Open)
Eindschakelaar (Close)80°87°
Aansluitkabel (servomotor)Kabel 1 m, 3 × 0.75 mm², halogeenvrij

Aansluitsnoer (eindschakelaar)

Kabel 1 m, 6 × 0.75 mm², halogeenvrij
BeschermingsklasseIII Veiligheidslaagspanning (SELV)
Beschermingsgraad

IP 54

EG-conformiteitCE volgens 2014/30/EU
Laagspanningsrichtlijn CE volgens 2014/35/EU
Bedrijfstemperatuur-30 – 55 °C
Gewicht0,9 kg1,1 kg

2,7 kg


ServomotorBEN230 TRBEE230 TRBE230 TR
Voedingsspanning (wisselspanning)AC 198 – 264 V, 50/60 Hz

Opgenomen vermogen in bedrijf

4 W3,5 W

8 W

Opgenomen vermogen in rust

0,4 W0,5 W

Aansluitvermogen voor dimensionering

Imax. 4 A @ 5 msImax. 7,9 A @ 5 ms
Draaimoment15 Nm25 Nm

40 Nm

Looptijd voor 90°

< 30 s

< 60 s

Contactuitvoering eindschakelaar

2 × EPU
Schakelstroom1 mA – 3 A (0,5 A inductief), AC 250 V1 mA – 6 A (0,5 A inductief), AC 250 V
Eindschakelaar (Open)
Eindschakelaar (Close)80°87°
Aansluitkabel (servomotor)Kabel 1 m, 3 × 0.75 mm², halogeenvrij

Aansluitsnoer (eindschakelaar)

Kabel 1 m, 6 × 0.75 mm², halogeenvrij
BeschermingsklasseII versterkte isolatie
Beschermingsgraad

IP 54

EG-conformiteitCE volgens 2014/30/EU
Laagspanningsrichtlijn CE volgens 2014/35/EU
Bedrijfstemperatuur-30 – 55 °C-30 – 50 °C
Gewicht0,9 kg1,1 kg

2,7 kg


ServomotorBEN24-SRBEE24-SR
Voedingsspanning (wisselspanning)AC 19,2 – 28,8 V, 50/60 Hz
Voedingsspanning (gelijkspanning)DC 21,6 – 28,8 V, 50/60 Hz

Opgenomen vermogen in bedrijf

3 W

Opgenomen vermogen in rust

0,3 W

Aansluitvermogen voor dimensionering

Imax. 8,2 A @ 5 ms
Draaimoment15 Nm25 Nm
Looptijd voor 90°

< 30 s

< 60 s

Contactuitvoering eindschakelaar

2 × EPU
Schakelstroom1 mA – 3 A (0,5 A inductief), AC 250 V
Eindschakelaar (Open)
Eindschakelaar (Close)80°
Aansluitkabel (servomotor)Kabel 1 m, 4 × 0.75 mm², halogeenvrij

Aansluitsnoer (eindschakelaar)

Kabel 1 m, 6 × 0.75 mm², halogeenvrij
BeschermingsklasseIII Veiligheidslaagspanning (SELV)
Beschermingsgraad

IP 54

EG-conformiteitCE volgens 2014/30/EU
Laagspanningsrichtlijn CE volgens 2014/35/EU
Bedrijfstemperatuur-30 – 55 °C
Gewicht1,1 kg0,9 kg


Data-communicatie met bovenliggende systemen

TROX Brandveiligheids- en rookafvoersystemen hebben genormeerde interfaces voor koppeling met gebouwbeheersystemen. In eenvoudige situaties bestaat de interface uit contacten, die de ingangen en uitgangen van TROX systemen en andere componenten verbinden.

Besturings- en communicatiemodule voor  rookafvoerkleppen


BestelkenmerkB24AB24ASB24AMB24BKNEB24CB230DB24D
Moduultype

AS-EM/EK

AS-EM/SIL2

AS-EM/MBKNE230-24BC24BRM-10-FBRM-10-F-ST
EK2-EU

×

×

×

×

×

×

×

EK-JZ

×

×

×

×

×

×

×

Opmerking:

De beschreven rookafvoerkleppen, servomotoren en communicatiemodules zijn door de fabrikant brandtechnisch goedgekeurd en mogen daarom hiervoor toegepast worden.


B24A – AS-EM/EK

Toepassing

 • Module voor aansturing van rookafvoerkleppen
 • Signalering van de klepstand „DICHT“ en „OPEN“
 • Open sturen van de motoren ook zonder controller-communicatie
 • LED-weergave van klepstand DICHT/OPEN en looptijdbewaking
 • Geïntegreerde AS-interface slave
 • Bewaking van de communicatie
 • Looptijdbewaking van de klepmotor is in de master mogelijk
 • Voedingspanning van de module en de servomotor 24 V DC via de AS-interface door 2-draadssturing
 • Stekkergereed voor Belimo servomotoren (fabrieksmatig gemonteerd en bekabeld)


Toepassing

B24A – Gemonteerd aan de rookafvoerklep

Bestelcodering

AS-EM/EK

elektrische uitvoering

4 ingangen/3 uitgangen

Uitgangsfunctie

Transistor PNP

Bedrijfsspanning

26,5 – 31,6 V DC

Stroomopname inclusief motor

450 mA

Ingangen

Bedrading

DC PNP

Sensorvoeding

AS-i

Spanningsbereik

18 – 30 V AC

kortsluitvast

ja

Geluidniveau hoog signaal 1

10

Ingangsstroom hoog/laag

> 7 mA/< 2 mA

Ingangskarakteristiek

IEC 61131-2 Type 2

Uitgangen PNP

galvanisch ontkoppeld

nee

Belastbaarheid per uitgang

400 mA per uitgang/400 totaal (uit AS-i)

Uitgangen relais

galvanisch ontkoppeld

ja

maximale spanning

32 V

Stroombelastbaarheid

500 mA

Omgevingstemperatuur

-5 – 75 °C

Beschermingsgraad, beschermingsklasse

IP 42

AS-i Profiel

S-7.A.E

E/A-configuratie

7 Hex

ID-Code

7 Hex

EMV

EN 61000-6-2; EN 61000-6-3


B24AS – AS-EM/SIL2

Toepassing

 • Module voor aansturing van rookafvoerkleppen
 • Signalering van de klepstand „DICHT“ en „OPEN“
 • Met toelating tot SIL2 volgens IEC/EN 61508
 • Geïntegreerde AS-interface
 • Bewaking van de communicatie
 • Looptijdbewaking van de klepmotor is in de master mogelijk
 • Aansluiting via klemmen
 • Voedingspanning van de module en de servomotor 24 V DC via de AS-interface door 2-draadssturing
 • Stekkergereed voor Belimo servomotoren (fabrieksmatig gemonteerd en bekabeld)


Toepassing

B24AS – Gemonteerd aan de rookafvoerklep

Bestelcodering

AS-EM/SIL2

Bedrijfsspanning

26,5 – 31,6 V DC

Stroomopname

< 400 mA uit AS-i

Belastbaarheid per uitgang

340 mA

Belastbaarheid per module

340 mA

Bedrijfstoestand LED

AS-i power

1 × groen

PeripheralFault

1 × rood knipperend

ComError

1 × rood statisch

Ouput Q0

1 × geel (DO0)

Output Q1

1 × geel (DO1)

Input status LED SI-1

1 × geel

Input status LED SI-2

1 × geel

Input status DI0

1 × geel (DI0)

Input status DI1

1 × geel (DI1)

Input status DI2

1 × geel (DI2)

Binaire ingangen

2 uitgangen transistor (typisch 24 V DC uit AS-i geschakeld, spanningsbereik 18 – 30 V)

Bedrijfstemperatuur

-20 – 70 °C

Opslagtemperatuur

-20 – 75 °C

Beschermingsgraad, beschermingsklasse

IP 54

Materiaal behuizing

Kunststof

AS-i Profiel

S-7.B.E (Safety at Work) en S7.A.E (motormodule)

EMV

EN 61000-6-2; EN 61000-6-3


B24AM – AS-EM/M

Toepassing

 • Module voor aansturing van rookafvoerkleppen met Cmod-functie
 • Signalering van klepstanden ”DICHT” en ”OPEN”
 • Tijdgestuurd lopen van 13 tussenstanden van het klepblad (Openingshoek tussen 7° en 90°) 
 • Open sturen van de motoren ook zonder controller-communicatie
 • Noodstand programmeerbaar (OPEN of DICHT)
 • LED-weergave van klepstand DICHT/OPEN en looptijdbewaking
 • Geïntegreerde AS-interface slave
 • Bewaking van de communicatie
 • Looptijdbewaking van de klepmotor in de master  
 • Voedingspanning van de module en de servomotor 24 V DC via de AS-interface 2-draads
 • Stekkergereed voor Belimo servomotoren


Toepassing

B24AM – Gemonteerd aan de rookafvoerklep

BestelcoderingAS-EM/M

elektrische uitvoering

4 ingangen/3 uitgangen

Uitgangsfunctie

Transistor PNP

Bedrijfsspanning

26,5 – 31,6 V DC

Stroomopname inclusief motor

450 mA

Ingangen

Bedrading

DC PNP

Sensorvoeding

AS-i

Spanningsbereik

18 – 30 V AC

kortsluitvast

ja

Geluidniveau hoog signaal 1

10

Ingangsstroom hoog/laag

> 7 mA/< 2 mA

Ingangskarakteristiek

IEC 61131-2 Type 2

Uitgangen PNP

galvanisch ontkoppeld

nee

Belastbaarheid per uitgang

400 mA per uitgang/400 totaal (uit AS-i)

Uitgangen relais

galvanisch ontkoppeld

ja

maximale spanning

32 V

Stroombelastbaarheid

500 mA

Omgevingstemperatuur

-5 – 75 °C

Beschermingsgraad, beschermingsklasse

IP 42

AS-i Profiel

S-7.A.E

E/A-configuratie

7 Hex

ID-Code

7 Hex

EMV

EN 61000-6-2; EN 61000-6-3


B24BKNE – Communicatiemodule

Toepassing

 • Communicatie- en nettoestel voor rookafvoerservomotoren 24 V,status LEDs, geheugen voor stuursignaal, aansluiting 230 V AC, kabel 1 m, halogeenvrij


Toepassing

B24BKNE – BKNE230-24 Communicatiemodule

BestelcoderingBKNE230-24

Nominale spanning

230 V AC 50/60 Hz

Werkend bereik

198 – 264 V AC

Dimensionering

19 VA (inclusief aandrijving)

Opgenomen vermogen

10 W (inclusief aandrijving)

Lengte / doorsnede

aan de servomotor = 1 m, 3 (6*) × 0,75 mm² (halogeenvrij)

Beschermingsklasse

II (Isolatie)

Omgevingstemperatuur

-30 – 50 °C

Opslagtemperatuur

-40 – 80 °C

Beschermingsgraad

IP 54

EG-conformiteit

EMV volgens 89/336/EWG, 73/23/EWG

operatie

Type 1 (EN60730-1)

software klasse

A (EN60730-1)

Onderhoud

onderhoudsvrij

Gewicht

680 g


B24C – Communicatiemodule

Toepassing

 • SLC-Technik
 • BC 24-Module dient voor aansturing van klepaandrijvingen
 • Voedingsspanning en communicatie via de uitwisselbare 2-draadskabel van een SLC24-16B systeem
 • Een thermo-elektrische activering en/of een rookmelder kunnen zonder overige extra toestellen aangesloten worden


Toepassing

B24C – BC24-G2 Communicatiemodule BV-Control AG

BestelcoderingB24C

Nominale spanning

van SLC® stuurapparaat

Opgenomen vermogen

1 W

Aansluitingen

steekaansluiting, klemmenstrook

voedingsspanning voor kleppen

24 V

Omgevingstemperatuur

-20 – 50 °C

Opslagtemperatuur

-20 – 80 °C

Rel. Vochtigheid

95 % r.H. niet condenserend

Gewicht

255 g

B×H×T

114 × 153 × 54 mm

Beoordeeld schommelingsvoltage

2,5 kV (EN60730-1)


B24D, B230D – Communicatiemodule

Toepassing

 • AGNOSYS-Technik
 • BRM-F-ST Module dient voor bewaking en sturing van rookafvoerkleppen 
 • Er kunnen maximaal 126 modules per ringbussysteem aangesloten worden


Toepassing

B24D – AGNOSYS BRM10FST Communicatiemodule
B230D – AGNOSYS BRM10F Communicatiemodule


BestelcoderingB24D/B230D

Nominale spanning

18 – 32 V DC Typ. 24 V

Aansluitingen

steekaansluiting, klemmenstrook

voedingsspanning voor kleppen

24/230 V AC 24 V DC

Omgevingstemperatuur

0 – 45 °C

Rel. Vochtigheid

90 % r.H. niet condenserend

Gewicht

510 g

B×H×T

158 × 180 × 65 mm

Downloads

Productinformatie

Broschures

Certificaten

Handleidingen

production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://api.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://psp40.onventis.com https://psp22.onventis.com https://trox4u.troxgroup.com", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

Deel deze pagina

Beveel deze pagina aan

U kunt deze pagina delen door de link te delen.

Velden met een ster (*) zijn verplichte velden.

Contact

Bedankt voor uw bericht!

Uw aanbeveling is verzonden naar de ontvanger.

Contact

Wij zijn er om u te helpen.

Wilt u het onderwerp van uw aanvraag en uw contactgegevens specificeren a.u.b.
Tel.: +32 (0) 2/522 07 80

Velden met een ster (*) zijn verplichte velden.

Contact

Bedankt voor uw bericht!

Uw aanvraag is door ons ontvangen en wordt behandeld.
Onze afdeling voor service-aanvragen zal op korte termijn contact met u opnemen.
Voor algemene vragen over producten en diensten kunt u ons ook bereiken op:
Tel.: +32 (0) 2/522 07 80

Contact

Wij zijn er om u te helpen.

Wilt u het onderwerp van uw aanvraag en uw contactgegevens specificeren a.u.b.
Tel.: +32 (0) 2/522 07 80

Attachment (max. 10MB)

Velden met een ster (*) zijn verplichte velden.

Contact

Bedankt voor uw bericht!

Uw aanvraag is door ons ontvangen en wordt behandeld.
Onze afdeling voor service-aanvragen zal op korte termijn contact met u opnemen.
Voor algemene vragen over producten en diensten kunt u ons ook bereiken op:
Tel.: +32 (0) 2/522 07 80