00132334_0
Control panel Type BE-LCD


00133224_0
Control panel


00115052_0.
Text display


00133201_0
Display, function buttons with status display


00132334_0
00133224_0
00115052_0.
00133201_0

BE-LCD

Voor EASYLAB zuurkastregelaars of ruimteregelaars met display voor tekstweergave

Bedienterminals voor zuurkastregelaars en ruimteregelaars voor weergave van bedrijfswaarden, bediening van functies en signalering van toestanden

 • Signalering van de veiligheid van zuurkasten volgens EN 14175 of van bedrijfstoestanden van de gehele ruimte
 • Weergave van werkelijke waarden, gewenste waarden en statusmeldingen
 • Draadloze communicatie met Bluetooth-Module
 • 40-karakters-display voor tekstweergave
 • Toetsen voor opgave bedrijfstoestand en bediening bepaalde functies
 • Projectspecifieke functies met individueel configureerbare toetsen
 • Geïntegreerde service-aansluiting voor configuratie en diagnose
 • Behuizing geoptimaliseerd voor montage op lijst en wand

Toepassing

Toepassing

 • Bedienterminals serie BE-LCD voor weergave en bediening van de luchttechnische werking van een zuurkast of een ruimteregeling
 • Weergave van werkelijke waarden, gewenste waarden en bedrijfstoestanden op display en functieweergave
 • Optische en akoestische signalering van alarmen
 • Opgaven van bedrijfstoestanden
 • Bediening van verlichting, raamsluitbediening of aansturing zonwering, zonder extra installatie of bedrading


Bedienterminal voor zuurkastregeling

 • Functieweergave volgens EN 14175
 • Aansluiting aan zuurkastregelaar EASYLAB TCU3


Ruimtebedienterminal

 • Functieweergave voor de luchthoeveelheids- of drukregeling van de ruimte
 • Aansluiting aan ruimteregelaar EASYLAB TCU3 of TAM met geactiveerde ruimtemanagement-functie

Speciale kenmerken

 • Grote, driekleurige functieweergave
 • Bedientoetsen en functie-omvang individueel configureerbaar
 • Eenvoudige bediening – vrijgegeven functietoetsen zichtbaar, geblokkeerde functietoetsen onzichtbaar
 • Grote bedrijfszekerheid door permanente zelfbewaking van de communicatie tussen regelaar en bedienterminal
 • Optimale zichthoeken door sokkel, voor vier zichthoeken
 • Steil- en wandmontage mogelijk

Toepassing

 • Bedienterminals serie BE-LCD voor weergave en bediening van de luchttechnische werking van een zuurkast of een ruimteregeling
 • Weergave van werkelijke waarden, gewenste waarden en bedrijfstoestanden op display en functieweergave
 • Optische en akoestische signalering van alarmen
 • Opgaven van bedrijfstoestanden
 • Bediening van verlichting, raamsluitbediening of aansturing zonwering, zonder extra installatie of bedrading


Bedienterminal voor zuurkastregeling

 • Functieweergave volgens EN 14175
 • Aansluiting aan zuurkastregelaar EASYLAB TCU3


Ruimtebedienterminal

 • Functieweergave voor de luchthoeveelheids- of drukregeling van de ruimte
 • Aansluiting aan ruimteregelaar EASYLAB TCU3 of TAM met geactiveerde ruimtemanagement-functie

Speciale kenmerken

 • Grote, driekleurige functieweergave
 • Bedientoetsen en functie-omvang individueel configureerbaar
 • Eenvoudige bediening – vrijgegeven functietoetsen zichtbaar, geblokkeerde functietoetsen onzichtbaar
 • Grote bedrijfszekerheid door permanente zelfbewaking van de communicatie tussen regelaar en bedienterminal
 • Optimale zichthoeken door sokkel, voor vier zichthoeken
 • Steil- en wandmontage mogelijk

Beschrijving

Onderdelen en eigenschappen

 • Blauw achtergrondbelicht 40-teken-display
 • Driekleurige functieweergave (groen, geel, rood) met extra tekst LOW en HIGH
 • Waarschuwing frontraambewaking
 • 8 functietoetsvelden, apart activeerbaar
 • Akoestische signalering
 • Aansluitbus voor EASYLAB regelaar
 • Geïntegreerde service-aansluiting voor configuratie en diagnose van de regelaar
 • Draadloze communicatie met Bluetooth-Modul BlueCON mogelijk
 • Aansluitsnoer 5 m
 • Rechthoekige behuizing voor opbouw en aanbouw geschikt

Aanvullende producten

 • EasyConnect: configuratie-software voor inbedrijfname en diagnose van de EASYLAB serie

Constructieve kenmerken

 • Huis met grondplaat en sokkel maken eenvoudige montage mogelijk
 • Sokkel maakt montage op smalle zuurkaststeilen mogelijk
 • Sokkel voor vier zichthoeken: van rechts, van links, van boven of van onder
 • Eenvoudige aansluiting door stekkerverbindingen

Materialen en afwerking

 • Behuizing van kunststof ABS
 • Huis grijs (RAL 9022)
 • Frontfolie antracietgrijs (RAL 7016)

Onderdelen en eigenschappen

 • Blauw achtergrondbelicht 40-teken-display
 • Driekleurige functieweergave (groen, geel, rood) met extra tekst LOW en HIGH
 • Waarschuwing frontraambewaking
 • 8 functietoetsvelden, apart activeerbaar
 • Akoestische signalering
 • Aansluitbus voor EASYLAB regelaar
 • Geïntegreerde service-aansluiting voor configuratie en diagnose van de regelaar
 • Draadloze communicatie met Bluetooth-Modul BlueCON mogelijk
 • Aansluitsnoer 5 m
 • Rechthoekige behuizing voor opbouw en aanbouw geschikt

Aanvullende producten

 • EasyConnect: configuratie-software voor inbedrijfname en diagnose van de EASYLAB serie

Constructieve kenmerken

 • Huis met grondplaat en sokkel maken eenvoudige montage mogelijk
 • Sokkel maakt montage op smalle zuurkaststeilen mogelijk
 • Sokkel voor vier zichthoeken: van rechts, van links, van boven of van onder
 • Eenvoudige aansluiting door stekkerverbindingen

Materialen en afwerking

 • Behuizing van kunststof ABS
 • Huis grijs (RAL 9022)
 • Frontfolie antracietgrijs (RAL 7016)

Technische informatie

 • Functie
 • Techniek
 • Bestekomschrijving
 • Order code
EASYLAB control panel BE-LCD 00131575_0
① 40-character display
② Alarm sounder
③ Sash monitoring warning display
④ Status display (green, yellow, red) with text HIGH and LOW
⑤ Connection socket for service and commissioning
⑥ Acoustic alarm acknowledgement
⑦ Manual control
⑧ Selection of operating mode
⑨ Lighting or other equipment (RMF)
⑩ Automatic sash device (FH), sun protection, e.g. blinds (RMF)
⑪ Base plate
⑫ Connection socket for EASYLAB controller


De bedienterminal BE-LCD dient voor weergave en bediening van de luchttechnische en veiligheidsfuncties van een zuurkast of een ruimteregeling. De gebruiker krijgt informatie over de toestand van de zuurkast of de ruimte en kan verschillende bedrijfstoestanden schakelen. De weergave- en bedienelementen:

 • Functieweergave in drie kleuren
 • Een waarschuwingssignalering
 • Een 40 tekens-display
 • Een akoestisch alarm
 • Acht functietoetsen: 1 annuleertoets, 3 bedrijftoestandtoets, 2 toetsen voor raamsluitinrichting, 1 toets voor zuurkastverlichting, 1 handmodustoets
 • Een service-aansluiting

 

De functies van de bedienterminal kunnen met de configuratie-software EasyConnect aan projectspecifieke eisen worden aangepast. Die kunnen per zuurkast of ruimte verschillend zijn.

De functietoetsen dienen voor signalering en als toets voor bediening. De beschikbare functies hebben blauwe achtergrondverlichting.

De gebruiker gebruikt op de bedienterminal de gewenste functie.

 • Keuze van bedrijfsmodus
 • Aansturing automatische raambediening
 • Schakelen van de zuurkastverlichting

 

Het 40-karakters-display geeft storingsmedlingen of, indien vrijgeschakeld, actuele waarden.

De bedienterminal BE-LCD dient voor weergave en bediening van de luchttechnische en veiligheidsfuncties van een zuurkast of een ruimteregeling. De gebruiker krijgt informatie over de toestand van de zuurkast of de ruimte en kan verschillende bedrijfstoestanden schakelen. De weergave- en bedienelementen:

 • Functieweergave in drie kleuren
 • Een waarschuwingssignalering
 • Een 40 tekens-display
 • Een akoestisch alarm
 • Acht functietoetsen: 1 annuleertoets, 3 bedrijftoestandtoets, 2 toetsen voor raamsluitinrichting, 1 toets voor zuurkastverlichting, 1 handmodustoets
 • Een service-aansluiting

 

De functies van de bedienterminal kunnen met de configuratie-software EasyConnect aan projectspecifieke eisen worden aangepast. Die kunnen per zuurkast of ruimte verschillend zijn.

De functietoetsen dienen voor signalering en als toets voor bediening. De beschikbare functies hebben blauwe achtergrondverlichting.

De gebruiker gebruikt op de bedienterminal de gewenste functie.

 • Keuze van bedrijfsmodus
 • Aansturing automatische raambediening
 • Schakelen van de zuurkastverlichting

 

Het 40-karakters-display geeft storingsmedlingen of, indien vrijgeschakeld, actuele waarden.

Voedingsspanning 24 V DC van de regelaar TCU3 of adaptermodule TAM
Aansluitsnoer ca. 5 m standaard netwerk patchkabel, type SF-UTP, tot 40 m verlengbaar
Bedrijfstemperatuur 10 – 50 °C
Beschermingsklasse III (laagspanning)
Beschermingsgraad IP 20
EG-conformiteit EMV volgens 2004/108/EG
Afmetingen 145 × 111 × 23 mm
Gewicht 0,280 kg

 

Zuurkastbedienterminals met functieweergave voor het EASYLAB systeem, voor weergave en bediening van de luchttechnische- en veiligheidsfuncties van een zuurkast of de ruimte. De bedienterminal heeft een verlicht 40 karakters display, functietoetsen, een akoestisch alarm en een service-aansluiting.

Geschikt voor montage op de steil of de wand.

Functie-omvang

 • Configureerbare optische en akoestische alarmering op de ruimtebedieneenheid
 • Tekstweergave in verschillende talen
 • Groot driekleurig weergaveveld, groen, geel, rood LOW en HIGH (weergaveveld rood naar keuze knipperend of continue)
 • Permanente zelfbewaking van de communicatie tussen regelaar en bedienterminal
 • Geïntegreerde service-aansluiting voor configuratie en diagnose
 • Draadloze communicatie met Bluetooth-Modul BlueCON mogelijk
 • Twee bedienterminals kunnen worden aangesloten

 

Configureerbare functieomvang

 • Geconfigureerde functietoetsen zichtbaar
 • Geblokkeerde functietoetsen niet zichtbaar

Bedienterminal voor zuurkastregelaar

Activeerbare functietoetsen

 • Waarschuwing bij frontraam boven de grootste variabele werkopening
 • Verhoogde luchthoeveelheid
 • Gereduceerde luchthoeveelheid
 • Dichtstand
 • Raamsluitvoorziening
 • Zuurkastverlichting
 • Handmodus (bedrijftoestand prioriseren)

 

Tekstweergave

 • Service-interval verlopen (optioneel activeerbaar)
 • Stroomuitval (alleen met uitbreidingsmodule EM-TRF-USV bij EASYLAB regelaar)
 • Rookafvoerfunctie geactiveerd
 • Luchtwasser geactiveerd
 • Apparaatstoringen (verschillende codes)
 • Weergave van de actuele instroomsnelheid van de zuurkasten (optioneel beschikbaar bij zuurkasten met instroomsensor)

Bedienterminal voor ruimteregelaar

Functie-omvang

 • Configureerbare, optische en akoestische signalering van de bedrijfsveiligheid van de ruimte met maximaal 24 EASYLAB regelaars
 • Bewaking ruimtedruk
 • Bewaking totale afvoerluchthoeveelheid (overschreiding)
 • Bewaking van de minimale afvoerluchthoeveelheid (onderschreiding)
 • Verzamelalarm ruimte

 

Activeerbare functietoetsen

 • Verhoogde luchthoeveelheid
 • Gereduceerde luchthoeveelheid
 • Dichtstand
 • Handmodus (bedrijftoestand prioriseren)
 • Aansturing van een vrij te gebruiken relais-wisselcontact op de regelaar voor bijv. het schakelen van de verlichting
 • Aansturing van zonwering

 

De opgave van bedrijfstoestand geldt voor alle regelaars in de ruimte.

Tekstweergave

 • Actuele ruimtebedrijfstoestand
 • Totale afvoerluchthoeveelheid gewenst en werkelijk (optioneel)
 • Ruimtedruk gewenst en werkelijk (optioneel)
 • Systeem- en apparaatstoringen
 • Stroomuitval (alleen met uitbreidingsmodule EM-TRF-USV bij EASYLAB regelaar)

Speciale kenmerken

 • Grote, driekleurige functieweergave
 • Bedientoetsen en functie-omvang individueel configureerbaar
 • Eenvoudige bediening – vrijgegeven functietoetsen zichtbaar, geblokkeerde functietoetsen onzichtbaar
 • Grote bedrijfszekerheid door permanente zelfbewaking van de communicatie tussen regelaar en bedienterminal
 • Optimale zichthoeken door sokkel, voor vier zichthoeken
 • Steil- en wandmontage mogelijk

Materialen en afwerking

 • Behuizing van kunststof ABS
 • Huis grijs (RAL 9022)
 • Frontfolie antracietgrijs (RAL 7016)

Technische gegevens

 • Voedingsspanning: 24 V DC van regelaar TCU3 of adaptermodule TAM
 • Aansluitkabel 5 m lang, tot 40 m verlengbaar (netwerkpatchkabel type SF-UTP)
 • Beschermingsgraad: IP 20

Zuurkastbedienterminals met functieweergave voor het EASYLAB systeem, voor weergave en bediening van de luchttechnische- en veiligheidsfuncties van een zuurkast of de ruimte. De bedienterminal heeft een verlicht 40 karakters display, functietoetsen, een akoestisch alarm en een service-aansluiting.

Geschikt voor montage op de steil of de wand.

Functie-omvang

 • Configureerbare optische en akoestische alarmering op de ruimtebedieneenheid
 • Tekstweergave in verschillende talen
 • Groot driekleurig weergaveveld, groen, geel, rood LOW en HIGH (weergaveveld rood naar keuze knipperend of continue)
 • Permanente zelfbewaking van de communicatie tussen regelaar en bedienterminal
 • Geïntegreerde service-aansluiting voor configuratie en diagnose
 • Draadloze communicatie met Bluetooth-Modul BlueCON mogelijk
 • Twee bedienterminals kunnen worden aangesloten

 

Configureerbare functieomvang

 • Geconfigureerde functietoetsen zichtbaar
 • Geblokkeerde functietoetsen niet zichtbaar

Bedienterminal voor zuurkastregelaar

Activeerbare functietoetsen

 • Waarschuwing bij frontraam boven de grootste variabele werkopening
 • Verhoogde luchthoeveelheid
 • Gereduceerde luchthoeveelheid
 • Dichtstand
 • Raamsluitvoorziening
 • Zuurkastverlichting
 • Handmodus (bedrijftoestand prioriseren)

 

Tekstweergave

 • Service-interval verlopen (optioneel activeerbaar)
 • Stroomuitval (alleen met uitbreidingsmodule EM-TRF-USV bij EASYLAB regelaar)
 • Rookafvoerfunctie geactiveerd
 • Luchtwasser geactiveerd
 • Apparaatstoringen (verschillende codes)
 • Weergave van de actuele instroomsnelheid van de zuurkasten (optioneel beschikbaar bij zuurkasten met instroomsensor)

Bedienterminal voor ruimteregelaar

Functie-omvang

 • Configureerbare, optische en akoestische signalering van de bedrijfsveiligheid van de ruimte met maximaal 24 EASYLAB regelaars
 • Bewaking ruimtedruk
 • Bewaking totale afvoerluchthoeveelheid (overschreiding)
 • Bewaking van de minimale afvoerluchthoeveelheid (onderschreiding)
 • Verzamelalarm ruimte

 

Activeerbare functietoetsen

 • Verhoogde luchthoeveelheid
 • Gereduceerde luchthoeveelheid
 • Dichtstand
 • Handmodus (bedrijftoestand prioriseren)
 • Aansturing van een vrij te gebruiken relais-wisselcontact op de regelaar voor bijv. het schakelen van de verlichting
 • Aansturing van zonwering

 

De opgave van bedrijfstoestand geldt voor alle regelaars in de ruimte.

Tekstweergave

 • Actuele ruimtebedrijfstoestand
 • Totale afvoerluchthoeveelheid gewenst en werkelijk (optioneel)
 • Ruimtedruk gewenst en werkelijk (optioneel)
 • Systeem- en apparaatstoringen
 • Stroomuitval (alleen met uitbreidingsmodule EM-TRF-USV bij EASYLAB regelaar)

Speciale kenmerken

 • Grote, driekleurige functieweergave
 • Bedientoetsen en functie-omvang individueel configureerbaar
 • Eenvoudige bediening – vrijgegeven functietoetsen zichtbaar, geblokkeerde functietoetsen onzichtbaar
 • Grote bedrijfszekerheid door permanente zelfbewaking van de communicatie tussen regelaar en bedienterminal
 • Optimale zichthoeken door sokkel, voor vier zichthoeken
 • Steil- en wandmontage mogelijk

Materialen en afwerking

 • Behuizing van kunststof ABS
 • Huis grijs (RAL 9022)
 • Frontfolie antracietgrijs (RAL 7016)

Technische gegevens

 • Voedingsspanning: 24 V DC van regelaar TCU3 of adaptermodule TAM
 • Aansluitkabel 5 m lang, tot 40 m verlengbaar (netwerkpatchkabel type SF-UTP)
 • Beschermingsgraad: IP 20
be_lcd_01

Downloads

Productinformatie

production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://api.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://psp40.onventis.com https://psp22.onventis.com https://trox4u.troxgroup.com", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

Deel deze pagina

Beveel deze pagina aan

U kunt deze pagina delen door de link te delen.

Velden met een ster (*) zijn verplichte velden.

Contact

Bedankt voor uw bericht!

Uw aanbeveling is verzonden naar de ontvanger.

Contact

Wij zijn er om u te helpen.

Wilt u het onderwerp van uw aanvraag en uw contactgegevens specificeren a.u.b.
Tel.: +32 (0) 2/522 07 80

Velden met een ster (*) zijn verplichte velden.

Contact

Bedankt voor uw bericht!

Uw aanvraag is door ons ontvangen en wordt behandeld.
Onze afdeling voor service-aanvragen zal op korte termijn contact met u opnemen.
Voor algemene vragen over producten en diensten kunt u ons ook bereiken op:
Tel.: +32 (0) 2/522 07 80

Contact

Wij zijn er om u te helpen.

Wilt u het onderwerp van uw aanvraag en uw contactgegevens specificeren a.u.b.
Tel.: +32 (0) 2/522 07 80

Attachment (max. 10MB)

Velden met een ster (*) zijn verplichte velden.

Contact

Bedankt voor uw bericht!

Uw aanvraag is door ons ontvangen en wordt behandeld.
Onze afdeling voor service-aanvragen zal op korte termijn contact met u opnemen.
Voor algemene vragen over producten en diensten kunt u ons ook bereiken op:
Tel.: +32 (0) 2/522 07 80