GEVOELIGE RUIMTES IN ZIEKENHUIZEN

In gebouwen voor gezondheidszorg bevinden zich meerdere gevoelige zones. Zij behoren volgens DIN 1946 deel 4 tot ruimteklasse II en omvatten alle niet openbare ruimtes, zoals:

 • Patiëntenkamers

 • Behandelingskamers
 • Kraamafdelingen
 • Spoedeisende hulp
 • Verpleegafdelingen
 • Onderzoek- en recoverruimtes
 • Scanruimtes
 • Gangen
 • Opslagruimtes

Voor bescherming van patiënt en personeel zijn hygiëne en veiligheid hier streng geregeld. Ook aan de ruimtelucht worden diverse eisen gesteld. Anders dan in kritische ruimtes gaat het in gevoelige ruimtes vooral om temperatuur- en luchtvochtigheidsregeling en de reductie van potentieel besmettelijke aerosolen. Het laatste is vooral in verband met de Covid-19 pandemie belangrijker geworden.

TROX heeft als marktleider intensief de filtermogelijkheden van aerosolen onderzocht. Wij bieden maatoplossingen en veilige ventilatieconcepten voor alle gevoelige ruimtes in de gezondheidszorg.

UW RUIMTES - ONZE OPLOSSINGEN

SPOEDEISENDE HULP

De spoedeisende hulp (SEH) is de primaire toegang tot acute verzorging voor patiënten. Hier worden dagelijks levens gered.

Terwijl de laatste jaren het aantal bezoeken steeg, hebben veel mensen nu bedenkingen vanwege Sars-Cov-19 de spoedeisende hulp te bezoeken. Reden: patiënten die daar komen zijn vaak al ziek - dragen dus potentieel gevaarlijke ziektekiemen en virussen met zich mee. Alleen al door ademen ontstaan aerosolen die virussen door de lucht transporteren en tot besmetting van andere mensen kan leiden. Juist hier ligt voor het luchtmanagement een grote uitdaging.

Daarnaast is er in dit deel van het ziekenhuis door inpandige ruimtes, talrijke apparaten met hoge warmtelast vaak onvoldoende toevoer van buitenlucht. In de warmere maanden wordt het binnenklimaat in de spoedeisende hulp door de vele mensen zwaar belast. In de winter moeten tochtverschijnselen en ongewenste koude stromingen vermeden worden.

Centraal voor een goed binnenklimaat staan dus:

 • Voldoende toevoer van buitenlucht

 • Temperatuur- en luchtvochtigheidsregeling

 • In stand houden van luchtkwaliteit door filtering en luchtstroming

 • Sluizen in doorgangen

Als aan deze criteria wordt voldaan dan draagt het binnenklimaat in de meest hectische zone van het ziekenhuis positief bij aan de genezing van patiënten en aan goede arbeidsomstandigheden.

Bij TROX vindt u de beste luchttechnische oplossing voor uw spoedeisende hulp.

PATIENTENKAMERS, BEHANDELKAMERS & RECOVERYRUIMTES

In kamers waarin patiënten langer verblijven, is goede luchtkwaliteit niet alleen aangenaam maar ook bevordert het de gezondheid. Geuren en stilstaande of gebruikte lucht vallen op en zorgen bij patiënten en personeel voor een onbehaaglijk gevoel.

Daarbij kunnen goed afgestemde ventilatie en klimatisering zelfs voor een snellere genezing zorgen en daarmee het snelle ontslaan van patiënten uit het ziekenhuis.

Bovendien heeft schone lucht een positief effect op de arbeidsomstandigheden van het personeel en levert dus een potentiële stijging van de productiviteit op. Rekening houdend met deze twee factoren, draagt een doordacht ventilatieconcept in grote mate bij aan een efficiënt ziekenhuis. Om deze reden zijn individuele oplossingen in gevoelige ruimtes zoals patiëntenkamers, onderzoekskamers, verpleegruimtes en recoveryruimtes zeer belangrijk.

De opgaven voor een dergelijk systeem zijn in wezen:

 • Turbulentarme luchtuitwisseling

 • Vochtregeling

 • Toevoer van buitenlucht afhankelijk van het type ruimte

 • Ruimtetemperatuur tussen 22°C en 26°C

Met passende elementen zoals bijvoorbeeld HEPA-filters wordt daarnaast het risico op besmettingen door aerosolen verkleind.

Laat u adviseren door onze experts, zodat uw patiënten goed kunnen ademen.

OPSLAGRUIMTES

Opslagruimtes, zoals bijvoorbeeld voor medicijnen, zijn niet alleen in ziekenhuizen te vinden, maar ook in apotheken, huisartsenpraktijken en verpleeghuizen.

De meeste preparaten kunnen bij kamertemperatuur tussen 15°C en 25°C opgeslagen worden, zonder dat daarbij verlies aan werkzaamheid optreedt. Er zijn ook stoffen die gekoeld moeten worden, zoals insuline, vaccins of bepaalde oogdruppels, waarvoor een permanent gekoelde (tussen 2° en 8°C) opslag benodigd is.

Daarnaast hebben niet alleen medicijnen een veilige en geregelde ruimte nodig voor opslag. Met het oog op stijgende temperaturen in de zomer en bijvoorbeeld condensatie wordt het thema binnenklimaat onder andere steeds belangrijker bij de opslag van textiel.

Bovendien moet bij opslag van desinfectie- en oplosmiddelen rekening gehouden worden met veiligheid.

Volgende punten zijn afhankelijk van het opgeslagen materiaal van belang:

 • Constante ruimtetemperatuur

 • Luchtvochtigheidsregeling

 • Bescherming tegen licht

Met TROX is de opslag van uw medicijnen en andere belangrijke producten ook bij wisselende buitentemperaturen optimaal en veilig.

HEEFT U VRAGEN?

IK HELP U GRAAG.

Geef uw wensen aan ons door of maak een afspraak voor een vrijblijvend advies.

Uw contactpersoon: Peter de Graaf (Productmanager Luchtbehandeling)

E-Mail: Peter.deGraaf@troxgroup.com

Telefoon: 0183 - 767 345  |  Mobiel: 06 - 3030 5856

ZONE-AFHANKELIJKE LUCHTTECHNISCHE MAATREGELEN IN HET ZIEKENHUIS

U wilt zich behalve over gevoelige ruimtes ook over de belangrijke factoren van openbare en kritische ruimtes informeren?

Een grof onderscheid kunt u al aan de hand van de tabel hiernaast maken.

Uiteraard kunt u ook uitgebreide informatie over openbare ruimtes en kritische ruimtes op onze website vinden.

Voor individueel advies kunt u contact opnemen in elke fase van uw project.


production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://api.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://psp40.onventis.com https://psp22.onventis.com https://trox4u.troxgroup.com", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

Deel deze pagina

Beveel deze pagina aan

U kunt deze pagina delen door de link te delen.

Velden met een ster (*) zijn verplichte velden.

Contact

Bedankt voor uw bericht!

Uw aanbeveling is verzonden naar de ontvanger.

Contact

Wij zijn er om u te helpen.

Wilt u het onderwerp van uw aanvraag en uw contactgegevens specificeren a.u.b.
Tel.: +32 (0) 2/522 07 80

Velden met een ster (*) zijn verplichte velden.

Contact

Bedankt voor uw bericht!

Uw aanvraag is door ons ontvangen en wordt behandeld.
Onze afdeling voor service-aanvragen zal op korte termijn contact met u opnemen.
Voor algemene vragen over producten en diensten kunt u ons ook bereiken op:
Tel.: +32 (0) 2/522 07 80

Contact

Wij zijn er om u te helpen.

Wilt u het onderwerp van uw aanvraag en uw contactgegevens specificeren a.u.b.
Tel.: +32 (0) 2/522 07 80

Attachment (max. 10MB)

Velden met een ster (*) zijn verplichte velden.

Contact

Bedankt voor uw bericht!

Uw aanvraag is door ons ontvangen en wordt behandeld.
Onze afdeling voor service-aanvragen zal op korte termijn contact met u opnemen.
Voor algemene vragen over producten en diensten kunt u ons ook bereiken op:
Tel.: +32 (0) 2/522 07 80