Akoestiek

De TROX Akoestiek-afdeling bestaat uit twee galmkamers.  Deze voldoen aan de aanbevelingen voor galmkamers overeenkomstig ISO 3741 (Bepaling van geluidsvermogensniveaus van geluidsbronnen door middel van geluidsdruk - Precisiemethoden voor galmkamers). In het akoestisch laboratorium worden geluidsmetingen genomen. Deze metingen zijn indicatief of ondersteunend in de ontwikkeling van nieuwe producten.

Voorts worden metingen genomen voor de regelmatige kwaliteitscontroles van bestaande producten en productmodificaties, net zoals voor project gerelateerde speciale producten die aangepast worden volgens de eisen van de klant. Metingen van geluiddempers zijn een bijzondere vorm van akoestisch meten. Een speciale geluiddemper-test werd opgezet voor deze metingen, deze voldoen aan de eisen van ISO 7235.

Pagina delen

Deze pagina aanbevelen

Hier kunt u deze pagina als link aanbevelen.

Met (*) gemarkeerde velden zijn verplicht.

Contact

Dank u voor uw bericht

Uw aanbeveling is verzonden en zou direct bij de ontvanger moeten binnenkomen.

Contact

Wij zijn er voor u

Visual contact Visual contact

Wilt u het onderwerp van uw aanvraag en uw contactgegevens specificeren a.u.b.
Tel.: +32 (0) 2/522 07 80

Met (*) gemarkeerde velden zijn verplicht.

Contact

Bedankt voor uw aanvraag

Visual contact Visual contact

Uw aanvraag is door ons ontvangen en wordt behandeld.
Onze afdeling voor service-aanvragen zal op korte termijn contact met u opnemen.
Voor algemene vragen over producten en diensten kunt u ons ook bereiken op:
Tel.: +32 (0) 2/522 07 80

Contact

Wij zijn er voor u

Visual contact Visual contact

Wilt u het onderwerp van uw aanvraag en uw contactgegevens specificeren a.u.b.
Tel.: +32 (0) 2/522 07 80

Attachment (max. 10MB)

Met (*) gemarkeerde velden zijn verplicht.

Contact

Bedankt voor uw aanvraag

Visual contact Visual contact

Uw aanvraag is door ons ontvangen en wordt behandeld.
Onze afdeling voor service-aanvragen zal op korte termijn contact met u opnemen.
Voor algemene vragen over producten en diensten kunt u ons ook bereiken op:
Tel.: +32 (0) 2/522 07 80