EPD - ECO-LABELLING VOOR PRODUCTEN

ALLES WAT JE MOET WETEN OVER MILIEUPRODUCTVERKLARINGEN

VAN GRONDSTOF TOT RECYCLING - WANNEER DE MILIEU-IMPACT WORDT GEDOCUMENTEERD


Duurzaamheid wordt steeds belangrijker voor ons leven, ons werk en vooral onze toekomst. Het is dan ook niet verwonderlijk dat bewuster omgaan met het milieu bij de aankoop van producten steeds populairder wordt. EPD's zijn een nuttig instrument om de milieu-impact van producten te beoordelen.

De TROX Group ontwikkelt milieuvriendelijke producten als onderdeel van haar duurzaamheidsstrategie. Door het opstellen van milieuproductverklaringen stelt het bedrijf een transparante norm voor klanten. Hier vind je informatie over de betekenis, creatie en voordelen van EPD's die TROX al aanbiedt.

WAT IS EEN EPD
 


Meer weten

WAAROM HEBBEN WE EPD'S NODIG?


Meer weten

WAT ZIJN DE CRITERIA


Meer weten

EPD'S VAN TROX
    


Meer weten

DOWNLOAD DE PASSENDE EPD


Meer weten

Watch the Webinar

 

Find out moreWAT ZIJN EPD'S?

WANNEER DE MILIEU-IMPACT WORDT GEDOCUMENTEERD

De afkorting EPD is afgeleid van "Environmental Product Declaration". Het is een documentatie van de milieueffecten van een product gedurende zijn levenscyclus. Een EPD is gebaseerd op een analyse die rekening houdt met alle milieu-invloeden doorheen de productwaardeketen. Het document bevat gedetailleerde informatie over de milieu-invloeden van het product.

Wanneer een EPD wordt opgesteld, worden emissies, energie- en waterverbruik en afval opgenomen. Het ""cradle to grave"" principe toont alle milieueffecten van grondstof tot afvalverwerking. Het EPD moet worden onderzocht door externe instanties en is vijf jaar geldig.

EPD Kreis Kreislauf Herstellung

HOE WORDEN EPDS GEMAAKT?

EN WAAROM ZIJN ER REGELS VOOR PRODUCTCATEGORIEËN?

Om een benaderende vergelijkbaarheid mogelijk te maken, is het noodzakelijk om rekening te houden met gereguleerde internationale normen en standaarden. De internationale normen voor het opstellen van EPD's zijn de normen EN 15804, ISO 14025 en ISO 14044 die als basis dienen voor het opstellen van EPD's Product Category Rules (afgekort PCR).

Deze productcategorieregels definiëren gestandaardiseerde aannames voor de berekening van EPD's. PCR's evalueren alles van toepassingsgebied tot relevante impactcategorieën voor producten. Het PCR bestaat uit twee delen: Deel A met gestandaardiseerde rekenregels voor levenscyclusbeoordeling en documentatie en deel B met de specifieke productvereisten.

Als er geen geschikt PCR bestaat, kunnen fabrikanten samenwerken met een EPD-programmahouder om de nodige gegevens te verzamelen om een nieuw PCR te ontwikkelen en te leveren.

Laptop EPD Kreislauf Produktkategorieregeln

WAAROM HEBBEN WE EPD'S NODIG?

DUURZAME PRODUCTEN VOOR DUURZAME GEBOUWEN

EPD's bieden een reeks voordelen op verschillende niveaus. In de bouwsector wordt meer nadruk gelegd op duurzaamheidsnormen door studieburelen, architecten en bouwbedrijven. Aangezien certificeringssystemen zoals BREEAM of LEED zijn EPD's belangrijke criteria voor openbare aanbestedingen.

Productdocumentatie vereenvoudigt niet alleen de ecologische beoordeling. EPD's bieden een toenemend concurrentievoordeel bij de gunning van toekomstige projectcontracten. Bovendien maken EPD's het mogelijk om potentiële verbeteringen binnen de toeleveringsketen te visualiseren. Het aanmaken van EPD's wordt steeds meer gestimuleerd door de wettelijke vereisten die in sommige Europese landen gelden.

Een EPD is een duidelijke mogelijkheid om klanten te informeren over de milieu-impact van een product en de productie ervan. Bij TROX worden de EPD's ook intern gebruikt om materiaalaanpassingen of productinnovaties te stimuleren.

Gebäude Grün Modell eines Wohnkomplexes EPDEVALUATIECRITERIA - WELKE GEGEVENS WORDEN GEMETEN?

Wat zit er achter een EPD

Een belangrijke factor in EPD's is de registratie van de uitstoot van broeikasgassen, die gebaseerd is op de normen van het internationale GREENHOUSE GAS PROTOCOL. Dit omvat niet alleen C02-emissies, maar ook andere milieubelastende gassen zoals zwavel-, fluor- en chloorverbindingen of stikstofoxiden.

Het GHG-protocol maakt onderscheid tussen directe emissies die worden gegenereerd tijdens de productie van de emissies die door het bedrijf worden gegenereerd, indirecte emissies door energieverbruik en andere emissies die worden veroorzaakt door de inkoop van hulpbronnen, het transport en de verwijdering van een product. Deze drie gebieden worden Scope 1, 2 en 3 genoemd.

Maar ook andere milieu-invloeden worden meetbaar gemaakt in een EPD. Deze omvatten bijvoorbeeld waterverbruik, milieuvervuiling veroorzaakt door erosie, watervervuiling of gezondheidseffecten die optreden tijdens de inkoop van grondstoffen, productie en verwijdering van het product.


HOE KAN DIT WORDEN BEREKEND?

DATABASES VORMEN DE BASIS VOOR DE DUURZAAMHEIDSEVALUATIE

EPD's zijn een belangrijk instrument om de milieu-impact van een product te beoordelen op basis van een levenscyclusanalyse (LCA). De verificatie van een EPD wordt uitgevoerd door een erkende beoordelaar, zodat de berekening gebaseerd is op uniforme normen en vergelijkbaarheid mogelijk wordt. Dit creëert een concurrentiesituatie die aanzet tot het verbeteren van de ecologische voetafdruk van een product van aankoop tot verwijdering.

Aan de hand van het voorbeeld van een product toont het tabel alle modules die zijn opgenomen in de berekening van het EPD (C02 is hier slechts een voorbeeldeenheid). De basis voor de berekening zijn milieueffectdatabases zoals ecoinvent of Ökobaudat. Het resultaat is gebaseerd op de verstrekte gegevensreeksen over materialen en hun milieufactoren gedurende de levenscyclus van het product.

EPD'S VAN TROX

ER ZIJN AL MEER DAN 50 PRODUCTSERIES GEDOCUMENTEERD

TROX biedt milieuproductverklaringen voor meer dan 50 productseries, waaronder brand- en rookafvoerkleppen, X-FANS, regelunits, jalouziekleppen en filters. Verdere EPD's zijn in ontwikkeling en zullen beschikbaar zijn voor bijna alle product types in de toekomst.

Voor het maken van EPD's werkt TROX samen met EPD-Norge en het ECO-platform. Deze laatste is een erkende Europese standaard met hoge kwaliteitsnormen en EPD-Norge is een expert in ventilatie- en airconditioningproducten. Het ECO-platform kan worden gebruikt om EPD's te creëren voor Europese projecten en de naleving van hoge kwaliteitsnormen te garanderen.

U KUNT DE BIJBEHORENDE TROX-EPD'S HIER VINDEN

De geverifieerde milieuverklaringen van TROX zijn beschikbaar als een certificaat op de betreffende productpagina die gemakkelijk toegankelijk zijn en kunnen worden gedownload. Verder kunnen de documenten ook direct worden gedownload voor alle beschikbare producten.


DOWNLOADS

  • Luchtroosters
  • Buitenluchtroosters
  • Geluiddempers
  • Brand- en Rookbeveiliging
  • Luchthoeveelheidsregelaars
  • Filterunits en Filterelementen
  • Luchtbehandelingskasten
  • X-FANSPRODUCT SUSTAINABILITY AND ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATIONS 

WEBINAR 

Environmental product declarations provide a neutral depiction of the environmental data of products. They are therefore an important factor in sustainable product development.

But the question arises: What other topics need to be considered in addition to EPDs in order to operate successfully and sustainably?

In this web seminar, we explore this question and explain TROX's approach.

► Watch the Webinar Now! ►►

production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://api.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://psp40.onventis.com https://psp22.onventis.com https://trox4u.troxgroup.com", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

Deel deze pagina

Beveel deze pagina aan

U kunt deze pagina delen door de link te delen.

Velden met een ster (*) zijn verplichte velden.

Contact

Bedankt voor uw bericht!

Uw aanbeveling is verzonden naar de ontvanger.

Contact

Wij zijn er om u te helpen.

Wilt u het onderwerp van uw aanvraag en uw contactgegevens specificeren a.u.b.
Tel.: +32 (0) 2/522 07 80

Velden met een ster (*) zijn verplichte velden.

Contact

Bedankt voor uw bericht!

Uw aanvraag is door ons ontvangen en wordt behandeld.
Onze afdeling voor service-aanvragen zal op korte termijn contact met u opnemen.
Voor algemene vragen over producten en diensten kunt u ons ook bereiken op:
Tel.: +32 (0) 2/522 07 80

Contact

Wij zijn er om u te helpen.

Wilt u het onderwerp van uw aanvraag en uw contactgegevens specificeren a.u.b.
Tel.: +32 (0) 2/522 07 80

Attachment (max. 10MB)

Velden met een ster (*) zijn verplichte velden.

Contact

Bedankt voor uw bericht!

Uw aanvraag is door ons ontvangen en wordt behandeld.
Onze afdeling voor service-aanvragen zal op korte termijn contact met u opnemen.
Voor algemene vragen over producten en diensten kunt u ons ook bereiken op:
Tel.: +32 (0) 2/522 07 80