ZUURKASTEN EN VEILIGHEIDSKASTEN: VEILIG EN EFFICIËNT LUCHT VERWIJDEREN

Zuurkasten en veiligheidskasten zijn essentieel om risico's in laboratoria te minimaliseren. Ze zorgen voor een veilige omgeving door verontreinigde of mogelijk schadelijke lucht te verwijderen. Gevaarlijke werkzaamheden beperken zich tot de ruimte in de zuurkast, hierdoor bieden de apparaten extra bescherming tegen opspattende vloeistoffen, rondvliegende deeltjes en brand.

Veiligheidskasten onderscheiden zich van klassieke zuurkasten in de gebruikte filterklassen. Hier wordt de toevoer- en afvoerlucht gereinigd via krachtige filters om steriel te werken.

Om de mensen die in het laboratorium werken te beschermen, moeten de dagelijkse werkzaamheden met gezondheidsgevaarlijke stoffen plaatsvinden onder de hoogste veiligheidsnormen. Ons LABCONTROL "EASYLAB" luchtmanagementsysteem zorgt ervoor dat gassen, aerosolen en andere verontreinigingen direct op de plaats van herkomst worden afgezogen, verdund en indien nodig gefilterd. In recirculatiesystemen met geschikte filtertrappen kan de gezuiverde lucht veilig worden teruggevoerd naar het laboratorium. Zuurkasten en veiligheidskasten beschermen hierdoor niet alleen het laboratoriumpersoneel, maar ook het milieu en de directe omgeving.

ZUURKASTEN

Leer meer over zuurkasten en variabele regelmogelijkheden aangepast aan uw laboratoriumbehoeften.


Naar de zuurkasten

VEILIGHEIDSKASTEN

Veiligheidskasten met verschillende beschermingsniveaus voldoen zelfs aan de strengste eisen in het laboratorium.


Naar de veiligheidskasten

REAL-TIME CONTROLE VOOR EFFICIËNTE AFVOERLUCHT

Om verontreinigde lucht in de kortst mogelijke tijd uit het laboratorium te verwijderen, moeten zuurkastsystemen snel en gevoelig handelen. Alleen op deze manier kan het pand worden beschermd tegen een uitbraak van verontreinigingen. Het LABCONTROL-luchtmanagementsysteem met geïntegreerde EASYLAB-controller reageert in het millisecondebereik en heeft een bijzonder snelle actietijd van minder dan drie seconden. Deze inwerktijd is vastgelegd in de EN 14175 zuurkastnorm en gecertificeerd door een onafhankelijk keuringsinstituut. Ter vergelijking: standaard controllers hebben doorgaans een actietijd van 120 seconden.

De hoge eisen aan een besturingssysteem voor zuurkasten leiden ook tot hogere eisen aan de nageschakelde componenten in de ruimte, zoals ruimtetoevoer en -afvoer. Zodra een zuurkast of veiligheidskasten in werking treden, moet het luchtmanagementsysteem de verandering detecteren en bijsturen volgens de gewenste strategie. In het EASYLAB-systeem wordt dit volledig automatisch gerealiseerd door de geïntegreerde ruimtebeheercontroller - alle componenten in de ruimte zijn via een gemeenschappelijke patchkabel met elkaar verbonden en communiceren daarom volledig automatisch met elkaar, een complexe integratie van datapunten tijdens de inbedrijfstelling is hier niet nodig . Zo zijn de in DIN 1946-7 gespecificeerde ruimteluchtcondities te allen tijde gegarandeerd, terwijl tegelijkertijd de luchtverversingssnelheden zo laag mogelijk worden gehouden.

Meer over normeringen in laboratoria

production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://api.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://psp40.onventis.com https://psp22.onventis.com https://trox4u.troxgroup.com", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

Deel deze pagina

Beveel deze pagina aan

U kunt deze pagina delen door de link te delen.

Velden met een ster (*) zijn verplichte velden.

Contact

Bedankt voor uw bericht!

Uw aanbeveling is verzonden naar de ontvanger.

Contact

Wij zijn er om u te helpen.

Wilt u het onderwerp van uw aanvraag en uw contactgegevens specificeren a.u.b.
Tel.: +32 (0) 2/522 07 80

Velden met een ster (*) zijn verplichte velden.

Contact

Bedankt voor uw bericht!

Uw aanvraag is door ons ontvangen en wordt behandeld.
Onze afdeling voor service-aanvragen zal op korte termijn contact met u opnemen.
Voor algemene vragen over producten en diensten kunt u ons ook bereiken op:
Tel.: +32 (0) 2/522 07 80

Contact

Wij zijn er om u te helpen.

Wilt u het onderwerp van uw aanvraag en uw contactgegevens specificeren a.u.b.
Tel.: +32 (0) 2/522 07 80

Attachment (max. 10MB)

Velden met een ster (*) zijn verplichte velden.

Contact

Bedankt voor uw bericht!

Uw aanvraag is door ons ontvangen en wordt behandeld.
Onze afdeling voor service-aanvragen zal op korte termijn contact met u opnemen.
Voor algemene vragen over producten en diensten kunt u ons ook bereiken op:
Tel.: +32 (0) 2/522 07 80