00137415_0
Expansion module LON FTT 10


00134503_0
LonMark-Partner


00137415_0
00134503_0

Type EM-LON

LonWorks-datapunt voor EASYLAB regelaar en adaptermodule

Uitbreidingsmodule voor EASYLAB zuurkastregelaar, ruimteregelaar, afvoerregelaar, toevoerregelaar en adaptermodule voor integratie van ruimten of afzonderlijke luchthoeveelheidsregelaars in het gebouwbeheersysteem

 • LonWorks FTT-10A aansluitpunt
 • Uitsluitend standaard-netwerkvariabelen (SNVT) voor communiatie
 • Uitbreidingsmodule wordt in de behuizing van de EASYLAB basiscomponenten geplaatst
 • Module altijd later te plaatsen
 • Dubbele aansluitklemmen voor het LonWorks-netwerk
 • Servicepin en service-controlelamp


Datapunt naar gebouwbeheersysteem

 • Bij toepassing op een regelaar met ruimte-management-functie (RMF): datapunten van de ruimte, bijv. totale luchthoeveelheden, verzamelstoringsmeldingen
 • Bij toepassing op een afzonderlijke regelaar: datapunten, bijv. luchthoeveelheid, alarmmelding of klepstand
 • Centrale invoer van bedrijftoestand, bijv. nachtbedrijf

Toepassing

Toepassing

 • Uitbreidingsmodule EM-LON voor het EASYLAB systeem
 • LonWorks FTT-10A overdrachtspunt naar gebouwbeheersysteem
 • Datapunten voor de ruimte of afzonderlijke regelaar
 • Data ruimte: ondersteuning EASYLAB ruimtebedrijfstoestand-concept, vergroting of verkleining van het ventilatievoud, uitlezen van actuele ruimte-bedrijfswaarden of klepstanden, verzamelalarmering
 • Data regelaar: invoer individuele bedrijfstoestand voor een afzonderlijke zuurkastregelaar, uitlezen individuele bedrijfswaarden zoals luchthoeveelheden of afzonderlijke alarmering
 • Voor zuurkast-, toevoer-, afvoer- of drukregelaar EASYLAB TCU3 en adaptermodule TAM
 • Toepassing in laboratoria, cleanrooms voor pharmacie, halfgeleiderproductie, operatiekamers, intensive care units en kantoren met hoge regeltechnische eisen
 • Fabrieksmatig ingebouwd of voor latere inbouw in de behuizing van de EASYLAB basiscomponenten

Speciale kenmerken

 • LonWorks-netwerk voor vrije topologie met willekeurige aftakkingen (ster- en lijnstructuur en mengvormen)
 • Uitsluitend standaard-netwerkvariabelen (SNVT) voor communiatie
 • Datapunt voor een EASYLAB regelaar of voor een EASYLAB ruimte met verschillende functieprofielen
 • Gebruikelijke systeemintegratie (binding) in het LonWorks-netwerk is nodig

Toepassing

 • Uitbreidingsmodule EM-LON voor het EASYLAB systeem
 • LonWorks FTT-10A overdrachtspunt naar gebouwbeheersysteem
 • Datapunten voor de ruimte of afzonderlijke regelaar
 • Data ruimte: ondersteuning EASYLAB ruimtebedrijfstoestand-concept, vergroting of verkleining van het ventilatievoud, uitlezen van actuele ruimte-bedrijfswaarden of klepstanden, verzamelalarmering
 • Data regelaar: invoer individuele bedrijfstoestand voor een afzonderlijke zuurkastregelaar, uitlezen individuele bedrijfswaarden zoals luchthoeveelheden of afzonderlijke alarmering
 • Voor zuurkast-, toevoer-, afvoer- of drukregelaar EASYLAB TCU3 en adaptermodule TAM
 • Toepassing in laboratoria, cleanrooms voor pharmacie, halfgeleiderproductie, operatiekamers, intensive care units en kantoren met hoge regeltechnische eisen
 • Fabrieksmatig ingebouwd of voor latere inbouw in de behuizing van de EASYLAB basiscomponenten

Speciale kenmerken

 • LonWorks-netwerk voor vrije topologie met willekeurige aftakkingen (ster- en lijnstructuur en mengvormen)
 • Uitsluitend standaard-netwerkvariabelen (SNVT) voor communiatie
 • Datapunt voor een EASYLAB regelaar of voor een EASYLAB ruimte met verschillende functieprofielen
 • Gebruikelijke systeemintegratie (binding) in het LonWorks-netwerk is nodig

Beschrijving

Onderdelen en eigenschappen

 • Microprocessor met vast basisprogramma voor het laden van LonWorks-applikaties
 • LonWorks-Transceiver FTT-10A, vrije topologie, twisted pair
 • Dubbele aansluitklemmen voor LonWorks-netwerk (eenvoudige doorverbinding)
 • Servicepin en Service-controlelamp voor het zenden van Neuron-ID voor systeemintegratie
 • Twee controlelampen signaleren gegevens zenden en gegevens ontvangen

Constructieve kenmerken

 • Grondplaatafmetingen en bevestingspunten passend bij EASYLAB printplaat en bij de behuizing
 • Bevestiging met schroeven
 • Verbindingstekker voor het aansluiten van de printplaat aan de TCU3 of TAM

Onderdelen en eigenschappen

 • Microprocessor met vast basisprogramma voor het laden van LonWorks-applikaties
 • LonWorks-Transceiver FTT-10A, vrije topologie, twisted pair
 • Dubbele aansluitklemmen voor LonWorks-netwerk (eenvoudige doorverbinding)
 • Servicepin en Service-controlelamp voor het zenden van Neuron-ID voor systeemintegratie
 • Twee controlelampen signaleren gegevens zenden en gegevens ontvangen

Constructieve kenmerken

 • Grondplaatafmetingen en bevestingspunten passend bij EASYLAB printplaat en bij de behuizing
 • Bevestiging met schroeven
 • Verbindingstekker voor het aansluiten van de printplaat aan de TCU3 of TAM

Technische informatie

 • Functie
 • Techniek
 • Bestekomschrijving
 • Order code
EM-LON 00131144_0
① Plug base for connection with the EASYLAB main PCB
② Terminals for the LonWorks network
③ Service pin push button and corresponding indicator light
④ Indicator lights – data transfer


Uitbreidingsmodule EM-LON voor EASYLAB basisregelaar (regelaar TCU3 en TROX adaptermodule TAM) met een Lon-Works-aansluiting voor integratie van ruimten of enkelwerkende luchthoeveelheidsregelaars in het gebouwbeheersysteem.

De LonWorks-data ondersteunt het EASYLAB ruimtebedrijfstoestandconcept. Centrale invoer van bedrijfstoestand voor aansturing van de verschillende luchthoeveelheden voor dag- en nachtbedrijf is ook mogelijk evenals vergroting of verkleining van het ventilatievoud met een luchthoeveelheidsoffset, bijvoorbeeld voor temperatuurregeling.

Door de configureerbare samenstelling van alarmmeldingen van het EASYLAB systeem kan men met LonWorks in het gebouwbeheersysteem een projectspecifiek alarmmanagement opbouwen. Verder kunnen de actuele bedrijfwaarden worden doorgegeven, zoals luchthoeveelheden en klepstand van de regelaar of van de ruimte.

Uitbreidingsmodule EM-LON voor EASYLAB basisregelaar (regelaar TCU3 en TROX adaptermodule TAM) met een Lon-Works-aansluiting voor integratie van ruimten of enkelwerkende luchthoeveelheidsregelaars in het gebouwbeheersysteem.

De LonWorks-data ondersteunt het EASYLAB ruimtebedrijfstoestandconcept. Centrale invoer van bedrijfstoestand voor aansturing van de verschillende luchthoeveelheden voor dag- en nachtbedrijf is ook mogelijk evenals vergroting of verkleining van het ventilatievoud met een luchthoeveelheidsoffset, bijvoorbeeld voor temperatuurregeling.

Door de configureerbare samenstelling van alarmmeldingen van het EASYLAB systeem kan men met LonWorks in het gebouwbeheersysteem een projectspecifiek alarmmanagement opbouwen. Verder kunnen de actuele bedrijfwaarden worden doorgegeven, zoals luchthoeveelheden en klepstand van de regelaar of van de ruimte.

Voedingsspanning 5 V DC van de regelaar of adaptermodule
Overdrachtspunt voor communicatie LonWorks-Transceiver FTT-10A, vrije topologie, twisted pair
Aansluiting LonWorks-netwerk 6 aansluitklemmen voor doorsnede van 0,12 – 1,5 mm² (LON A, LON B en afscherming, dubbel)
Bedrijfstemperatuur 0 – 50 °C
Beschermingsklasse III (laagspanning)
Beschermingsgraad IP 20
EG-conformiteit EMV volgens 2004/108/EG, laagspanning volgens 2006/95/EG
Afmetingen (B x H x T) 78 × 65 × 100 mm

 

Uitbreidingsmodule voor EASYLAB basiscomponenten (regelaar TCU3 en TROX adaptermodule TAM) met een Lon-Works-aansluiting voor integratie van ruimten of enkelwerkende luchthoeveelheidsregelaars in het gebouwbeheersysteem.

De uitbreidingsmodule heeft een LonWorks-Transceiver FTT-10A (Free Topology, Twisted Pair), Servicepin voor LonWorks-Integration en controlelampen data zenden, data ontvangen.

Speciale kenmerken

 • LonWorks-netwerk voor vrije topologie met willekeurige aftakkingen (ster- en lijnstructuur en mengvormen)
 • Uitsluitend standaard-netwerkvariabelen (SNVT) voor communiatie
 • Datapunt voor een EASYLAB regelaar of voor een EASYLAB ruimte met verschillende functieprofielen
 • Gebruikelijke systeemintegratie (binding) in het LonWorks-netwerk is nodig

Technische gegevens

 • Communicatie: LonWorks-transceiver FTT-10A, vrije topologie, twisted pair
 • Aansluiting LonWorks-Netwerk met dubbele aansluitklemmen

Datapunten afzonderlijke regelaar

 • Werkelijke en gewenste waarde van de actuele luchthoeveelheid
 • Actuele klepstand
 • Actuele bedrijfstoestand
 • Alarm- en statusmeldingen
 • Werkelijke waarde van de totale afvoer- en toevoerluchthoeveelheid (ruimte)
 • Klepstanden van de regelaars in de ruimte
 • Aantal van de systeemdeelnemers
 • Opname van luchthoeveelheden
 • Actuele status van de digitale in- en uitgangen

 

Extra datapunten zuurkastregelaar

 • Opgave van de individuele bedrijfstoestand voor de met de uitbreidingsmodule uitgevoerde zuurkastregelaar
 • Keuze prioriteit voor bedrijfstoestand-opgave
 • Werkelijke en gewenste actuele instroomsnelheid (alleen voor zuurkastregelaars met instroomsensor, functie FH-VS)

Datapunten EASYLAB ruimte

 • Opgave van de ruimtebedrijfstoestand: met een datapunt krijgen alle regelaars van de ruimte de bedrijfstoestand
 • Keuze prioriteit voor bedrijfstoestand-opgave (gebouwbeheersysteem of ruimte)
 • Actuele ruimtebedrijfstoestand
 • Luchthoeveelheidsverschuiving voor een externe temperatuur- of drukregeling (bijv. door het gebouwbeheersysteem)
 • Omschakelen drukregeling: omschakelen tussen twee gewenste drukken
 • Werkelijke waarde van de totale afvoer- en toevoerluchthoeveelheid (ruimte)
 • Klepstanden van de regelaars in de ruimte
 • Werkelijke en gewenste waarde van de ruimtedruk
 • Ruimtedrukalarm
 • Aantal van de systeemdeelnemers
 • Opname van luchthoeveelheden
 • Actuele status van de digitale in- en uitgangen
 • Configureerbaar verzamelalarm (bedrijfstoestanden, hardwarestoringen)
 • Aansturing van zonwering

Uitbreidingsmodule voor EASYLAB basiscomponenten (regelaar TCU3 en TROX adaptermodule TAM) met een Lon-Works-aansluiting voor integratie van ruimten of enkelwerkende luchthoeveelheidsregelaars in het gebouwbeheersysteem.

De uitbreidingsmodule heeft een LonWorks-Transceiver FTT-10A (Free Topology, Twisted Pair), Servicepin voor LonWorks-Integration en controlelampen data zenden, data ontvangen.

Speciale kenmerken

 • LonWorks-netwerk voor vrije topologie met willekeurige aftakkingen (ster- en lijnstructuur en mengvormen)
 • Uitsluitend standaard-netwerkvariabelen (SNVT) voor communiatie
 • Datapunt voor een EASYLAB regelaar of voor een EASYLAB ruimte met verschillende functieprofielen
 • Gebruikelijke systeemintegratie (binding) in het LonWorks-netwerk is nodig

Technische gegevens

 • Communicatie: LonWorks-transceiver FTT-10A, vrije topologie, twisted pair
 • Aansluiting LonWorks-Netwerk met dubbele aansluitklemmen

Datapunten afzonderlijke regelaar

 • Werkelijke en gewenste waarde van de actuele luchthoeveelheid
 • Actuele klepstand
 • Actuele bedrijfstoestand
 • Alarm- en statusmeldingen
 • Werkelijke waarde van de totale afvoer- en toevoerluchthoeveelheid (ruimte)
 • Klepstanden van de regelaars in de ruimte
 • Aantal van de systeemdeelnemers
 • Opname van luchthoeveelheden
 • Actuele status van de digitale in- en uitgangen

 

Extra datapunten zuurkastregelaar

 • Opgave van de individuele bedrijfstoestand voor de met de uitbreidingsmodule uitgevoerde zuurkastregelaar
 • Keuze prioriteit voor bedrijfstoestand-opgave
 • Werkelijke en gewenste actuele instroomsnelheid (alleen voor zuurkastregelaars met instroomsensor, functie FH-VS)

Datapunten EASYLAB ruimte

 • Opgave van de ruimtebedrijfstoestand: met een datapunt krijgen alle regelaars van de ruimte de bedrijfstoestand
 • Keuze prioriteit voor bedrijfstoestand-opgave (gebouwbeheersysteem of ruimte)
 • Actuele ruimtebedrijfstoestand
 • Luchthoeveelheidsverschuiving voor een externe temperatuur- of drukregeling (bijv. door het gebouwbeheersysteem)
 • Omschakelen drukregeling: omschakelen tussen twee gewenste drukken
 • Werkelijke waarde van de totale afvoer- en toevoerluchthoeveelheid (ruimte)
 • Klepstanden van de regelaars in de ruimte
 • Werkelijke en gewenste waarde van de ruimtedruk
 • Ruimtedrukalarm
 • Aantal van de systeemdeelnemers
 • Opname van luchthoeveelheden
 • Actuele status van de digitale in- en uitgangen
 • Configureerbaar verzamelalarm (bedrijfstoestanden, hardwarestoringen)
 • Aansturing van zonwering
em_lon

Downloads

Productinformatie

Deel deze pagina

Beveel deze pagina aan

U kunt deze pagina delen door de link te delen.

Velden met een ster (*) zijn verplichte velden.

Contact

Bedankt voor uw bericht!

Uw aanbeveling is verzonden naar de ontvanger.

Contact

Wij zijn er om u te helpen.

Wilt u het onderwerp van uw aanvraag en uw contactgegevens specificeren a.u.b.
Tel.: +32 (0) 2/522 07 80

Velden met een ster (*) zijn verplichte velden.

Contact

Bedankt voor uw bericht!

Uw aanvraag is door ons ontvangen en wordt behandeld.
Onze afdeling voor service-aanvragen zal op korte termijn contact met u opnemen.
Voor algemene vragen over producten en diensten kunt u ons ook bereiken op:
Tel.: +32 (0) 2/522 07 80

Contact

Wij zijn er om u te helpen.

Wilt u het onderwerp van uw aanvraag en uw contactgegevens specificeren a.u.b.
Tel.: +32 (0) 2/522 07 80

Attachment (max. 10MB)

Velden met een ster (*) zijn verplichte velden.

Contact

Bedankt voor uw bericht!

Uw aanvraag is door ons ontvangen en wordt behandeld.
Onze afdeling voor service-aanvragen zal op korte termijn contact met u opnemen.
Voor algemene vragen over producten en diensten kunt u ons ook bereiken op:
Tel.: +32 (0) 2/522 07 80